!! जय जय राम कृष्ण हरी !! !! जय जय राम कृष्ण हरी !! !! जय जय राम कृष्ण हरी !!

श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर.

खालील QR Code द्वारे देणगी स्विकारली जाईल.