विठ्ठल रुक्मिणी ऑनलाईन दर्शन आणि ऑनलाईन डोनेशनची सुविधा लवकरच...
श्री.विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती देवस्थानच्या जमिनी भाड्डे पट्टे ने देणे बाबत जिल्हा निहाय यादी व निविदा अर्जाचा नमुना

खालील प्रमाणे
  • सोलापूर १) मौजे पापरी ता.मोहोळ २) मौजे वडाळा ता.उत्तर सोलापूर
  • अमरावती १) मौजे विरूळ २) मौजे जयसिंगा ३) मौजे गावनेर ४) मौजे कंजरा ५) मौजे खरबीगुंड ६)मौजे चिखली वैद्य
  • यवतमाळ १) मौजे पापरी ता.मोहोळ २) सावरगाव ३) मौजे नाथ्रड साजा ४) मौजे कार्खेडा
  • वर्धा १) मौजे समुद्रपूर २) मौजे सावंगी
  • नागपूर १) मौजे खानगाव २) मौजे थापेवाडा
  • अहमदनगर १) मौजे देऊळगाव
  • २) सालाबतपूर ३ )सोनाई