Vitthal-Rukmini

Due to heavy load on server for Online Darshan Booking, Server is working Slow. 

Please try again later. Sorry for inconvenience

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर


मनोगत

   पंढरपूर येथील श्रीविठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराची ही अधिकृत वेबसाईट आहे. भाविकांना श्रीपांडुरंगाची,श्रीरुक्मिणीमातेची तसेच पंढरपूरची महत्वाची परंतु थोडक्यात अशी माहिती याद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
          पंढरपूर येथे येण्याचे मार्ग, नकाशे, निवास व्यवस्था, परिसरातील तीर्थस्थळे, मंदिरातील दिनक्रम, मंदिर अधिनियम १९७३, मंदिर समितीचे उपक्रम, महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक इ. माहिती या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.
          या संकेतस्थळाला भेट देणार्‍या भाविकांनी आपल्या सूचना किंवा प्रतिक्रिया आमच्याकडे किंवा eotemple@vitthalrukminimandir.org या ईमेल पत्त्यांवर पाठवाव्यात.धन्यवाद.

 आपल्या सेवेत,                                                            In Your Service 

विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती,                                       Vitthal Rukmini Mandire Samiti                              
संत तुकाराम भवन,                                                      Sant Tukaram Bhava 
(श्रीविठ्ठल मंदिराशेजारी)                                              (Near Vitthal Mandir Temple)
पंढरपूर-413304                                                      Pandharpur-413304                          
जि.सोलापूर, महाराष्ट्र                                                   Dist.Solapur, Maharashtra 
दुरध्वनी - (02186) 224466,223550                      Telephone - (02186) 224466,223550
फॅक्स - (02186)220261                                        FAX - (02186)220261
ईमेल - eotemple@vitthalrukminimandir.org      E-Mail :- eotemple@vitthalrukminimandir.org


ऑनलाइन दर्शन बुकिंग

  • ऑनलाइन दर्शन बुकिंग संबंधीत महत्वाची  सूचना
  • महत्वाचे दुवे

    खालील ऑनलाइन सेवा लवकरच चालू होत आहेत

     

    मंदिर समिती बातम्या

                              All rights reserved. Copyright © Vitthal Rukmini Mandir Samiti, Pandharpur.Terms and Conditions